tấm lắng lamen (lamella)

Sản Xuất Các Loại Ống Gió

Công ty Nguyên Phát chuyên sản xuất ống gió bằng tole các lọai, và thi công các công trình từ dân dụng tới công nghiệp.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CÁC LOẠI ỐNG GIÓ

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác